Nye prosjekter

Vanemveien 25

 

Det er planlagt nytt bygg i Vanemveien 25.

Det er besluttet byggestart på dette bygget. Bygget blir oppført som et logistikkbygg med grunnflate på 3644 m2 med tilhørende kontorfasiliteter. Bygget vil fremstå som et moderne og miljøvennlig bygg. Bygget vil ha energivennlige løsninger med grunnvarme samt all belysning vil være av LED.

Bygget er planlagt ferdig og innflyttningsklart sommer 2017.

Tegninger / skisser

Områdeskisse.

Plantegning.

Fasade og snitt.